Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Current Status
Not Enrolled-Μη εγγεγραμμένος
Τιμή
Δωρεάν

What is about

This course is designed for administrators who are responsible for managing and maintaining a Moodle site. Participants will learn key administrative tasks and best practices to effectively manage users, courses, plugins, and system settings. By the end of the course, participants will have the skills and knowledge necessary to successfully administer a Moodle site.

Duration about 10 days

It is for..

  • Junior Moodle administrators
  • Moodle administrators
  • Moodle Instructors

Prerequisites

Basic knowledge of Moodle, and LMS platforms

Περιεχόμενα για Ενότητα

Ανάπτυξη όλων - Expand All