Πως επιλέγουμε το κείμενο

Αν δεν επιλέγουμε σωστά το κείμενο τότε δεν θα μπορούμε να το μορφοποιήσουμε όπως πρέπει.