Καρτέλες

Μέσα στις καρτέλες της κορδέλας υπάρχουν ομαδοποιημένες οι εντολές σε μορφή μικρού εικονιδίου. Για να θυμόμαστε ευκολότερα που βρίσκονται.

You cannot copy content of this page