Ενότητα 1: Ξεκινώντας με τα CSS

1.1 Τι είναι η CSS;

Το CSS, ή Cascading Style Sheets, είναι μια γλώσσα φύλλων στυλ που χρησιμοποιείται για την περιγραφή της εμφάνισης και της μορφοποίησης ενός εγγράφου γραμμένου σε HTML. Παρέχει έναν τρόπο διαχωρισμού του περιεχομένου και της δομής μιας ιστοσελίδας από την παρουσίασή της, επιτρέποντάς σας να ελέγχετε την εμφάνιση των στοιχείων HTML.

1.2 Inline, Εσωτερική και Εξωτερική CSS

Τα CSS μπορούν να συμπεριληφθούν σε μια ιστοσελίδα με τρεις διαφορετικούς τρόπους: inline, εσωτερικά και εξωτερικά.

 • Inline CSS: Τα ενσωματωμένα στυλ εφαρμόζονται απευθείας στις ετικέτες HTML χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό style. Παράδειγμα:
<h1 style="color: blue;">Hello, World!</h1>
 • Εσωτερικό CSS: Τα εσωτερικά στυλ ορίζονται στις ετικέτες (tags)
<head>
 <style>
  h1 {
   color: blue;
  }
 </style>
</head>
<body>
 <h1>Hello, World!</h1>
</body>
 • Εξωτερικό CSS: Τα εξωτερικά στυλ αποθηκεύονται σε ξεχωριστά αρχεία CSS και συνδέονται με το έγγραφο HTML χρησιμοποιώντας την ετικέτα .
h1 {
 color: blue;
}
<head>
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
 <h1>Hello, World!</h1>
</body>