Περιβάλλον Outlook 2016

Το περιβάλλον της εφαρμογής του Outlook 2016 είναι παρόμοιο με άλλα όπως του yahoo, του hotmail ή του Gmail.