Τι είναι ένας block editor

Τι είναι ένας Block Editor